Methodiek

ROB-methode

Wij werken volgens de ROB-methode. Dit is een techniek die ons helpt om u of uw kind zo efficiënt en effectief mogelijk te begeleiden. De ROB-methode kenmerkt zich door drie verschillende fasen: de Rustfase, Oriëntatiefase en Begeleidingsfase.

Rustfase

Wellicht bent u ‘hulpmoe’. Dat begrijpen wij maar al te goed. De afgelopen tijd heeft u veel meegemaakt en dat veroorzaakt stress. Daarom starten we met een rustfase. Dit heeft als doel om rust in de thuissituatie te creëren. Tijdens deze fase zullen we een samenwerking met elkaar opbouwen. We zullen onder andere met u meeleven, verbinding zoeken en u bezoeken tijdens de moeilijke momenten van de dag.

Oriëntatiefase

Tijdens deze fase gaan we in kaart brengen of de hulpvragen actueel zijn en of we daar nog iets aan moeten toevoegen. We stellen u vragen om inzicht te krijgen in de manier van handelen en de gevolgen ervan. Hierbij kijken we onder andere naar het overzicht van een dag- en weekstructuur en zetten we uw ontwikkeling op de eerste plaats. Vervolgens werken we aan een plan van aanpak en stellen we doelen op.

Begeleidingsfase

Wij begrijpen dat u meer nodig heeft dan enkel een plan. Daarom gaan we tijdens de begeleidingsfase aan de slag met de opgestelde doelen. Dat doen we door intensieve begeleiding te bieden. Het leidt tot oplossingsgericht denken en het zorgt voor groei in het persoonlijk welzijn en het doorbreken van negatieve denkpatronen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.