U en uw gezin

U en uw gezin gaan voor

Ineens denkt u: dit gaat zo niet langer. Dat kan gaan over de opvoeding van uw kind(eren), andere zaken in uw dagelijks leven of over het huidige hulpaanbod. Bij LCC is het ons doel om jeugdigen en volwassen te helpen om weer zelfredzamer te worden. Wij ondersteunen iedereen die hulp nodig heeft bij de persoonlijke verzorging of begeleiding in het dagelijks leven. Wij doen dit door ambulante hulp te bieden. Dat betekent dat u niet naar ons toe hoeft te komen, wij helpen u bij u thuis.

Terug naar een rustig bestaan

Wanneer u of uw kind tegen problemen aanloopt, heeft dit effect op het dagelijks handelen. Dankzij onze methode brengen wij rust in de thuissituatie en versterken we het zelfvertrouwen. Op die manier kan iedereen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Zie ons als een bruggenbouwer tussen onze cliënten, hulpverleners en derden.

Voor jeugdigen

Onder jeugdigen verstaan we kinderen tot 18 jaar en hun ouder(s). LCC is er voor gezinnen die vastlopen door gedragsproblematiek. Dat kan veroorzaakt worden door verschillende aspecten die vooraf vaak niet direct zichtbaar zijn. Daarom bieden wij begeleiding bij opvoed- en opgroeiproblemen en helpen we ook bij sensitiviteit en hoogbegaafdheid.

Voor volwassen

U loopt vast en u weet niet hoe u nu verder moet. Dat kan u overkomen op verschillende gebieden. Denk bijvoorbeeld aan problemen bij het opbouwen van uw sociale netwerk, het bijhouden van uw administratie of problemen op uw werk. Ook kan het zijn dat u niet goed weet hoe u voor uzelf moet zorgen of u wilt begeleiding in uw persoonlijk functioneren. Bij LCC helpen wij u graag verder zodat u weer van het leven kunt genieten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.