Vacatures

images

Voor onze afdeling LCC in WBO-Breda zijn wij op zoek naar Stagiaires van Avans Hogeschool in Breda

 

Vacature

1. Missie

Wij, lifestyle care concept (LCC), werken volgens het principe van één gezin, één plan, één regisseur. Wij noemen dit kortweg 3 in 1. Hiermee wordt bedoeld dat waar hulpverleners samenwerken er één overkoepelend plan wordt gemaakt en dat een van de hulpverleners de hulpverlening coördineert en zicht heeft op wat er binnen en voor het gezin wordt gedaan.

Bij ons is tijd geen probleem. We bieden de mogelijkheid om tot 20.00 uur ’s avonds ambulante begeleiding te bieden. Wij kunnen bijvoorbeeld de jeugdige(n) en ouder(s) ondersteunen bij de avondroutine of piektijden in het gezin om een goed beeld te krijgen van de interacties binnen het gezin omdat we graag klaar staan voor onze jeugdigen en ouder(s). Daarnaast zijn onze medewerkers tot 20.00 uur ’s avonds beschikbaar via telefoon, mail en WhatsApp.

Wij gaan met de tijd mee daarom bieden we begeleiding op een moderne en innovatieve manier. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat wij zoveel mogelijk tegemoet komen aan de persoonlijke behoeften en wensen van onze jeugdige(n) en ouder(s). Dit uiteraard altijd binnen de wet- en regelgeving.

2. Visie

Onze organisatie zal naar verwachting de komende jaren doorgroeien naar ca. vijftig medewerkers. Deze groei mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de hulpverlening en het op orde krijgen/houden van onze bedrijfsvoering. Samen met onze medewerkers ontwikkelen we ons graag verder en werken we aan onze kwaliteit. Hierbij luisteren we goed naar wat klanten van ons verwachten en sluiten we aan bij veranderingen in de maatschappij. We zijn ons bewust van onze rol in een gezin en willen betekenisvol zijn in de ontwikkeling van de jeugdigen en hun ouders.

3. Van kernwaarden naar competenties

Wij vinden het vertrouwen in onze organisatie en dus ook onze medewerkers belangrijk. De manier waarop wij met mensen omgaan, bepaalt voor een groot deel hoe mensen ons ervaren, of we succesvol zijn en hoe men uiteindelijk onze inzet waardeert. Het hoofddoel van onze hulpverleners is de jeugdigen en ouders ondersteunen en zorgen voor een veilige en rechtvaardige thuissituatie. Wij geloven dat kinderen recht hebben op een adequate en liefdevolle opvoeding. Daarbij respecteren wij ieders cultuur en levensovertuiging.
Onze kernwaarden komen voort uit de grondbehoefte van de mens aan liefde (respect en zachtheid), waarheid rechtvaardigheid, geweldloosheid en vrede. Zorgen ontstaan veelal uit een uit balans geraakte grondbehoefte, die vaak niet makkelijk te bereiken is. Denk hierbij aan kinderen en ouders die vastlopen in de onderlinge omgang terwijl er op de achtergrond een schulden een enorme rol spelen. Wij trainen onze medewerkers in de ROB-methode om hun competenties te richten op het terugwinnen van een evenwicht in deze waarden.

Deze kenwaarden willen we terugzien in de houding en het gedrag van onze medewerkers en ze vormen dus ook een belangrijk onderdeel van het sollicitatiegesprek.

Oproep aan deeltijdstudenten van Avans sector gedrag en maatschappij/ Social studies:

Over de functie ‘Ambulante Jeugdhulpverlening’ (minimaal 16 uur per week).
Ben je een echte passievolle aanpakker die altijd werkt vanuit concrete methodieken? Sta jij graag in contact met je collega’s om jullie werkwijze zo professioneel mogelijk door te blijven zetten en ontwikkelen? En maak jij jezelf keer op keer weer hard voor de kwetsbare doelgroep in de jeugdhulpverlening? Ben je gedreven in het werken vanuit de drie-eenheid (één plan, één gezin en één hulpverlener) Dan hebben wij jou nodig!
Als ambulant hulpverlener ben jij samen met het team de toegangspoort naar (specialistische) ondersteuning en ben je in verbinding met de leefgebieden van jongeren en hun gezinnen. Het signaleren en inventariseren van problematiek op alle leefdomeinen binnen een gezin is voor jou gesneden koek. Je blijft rustig onder druk en past je moeiteloos aan elke situatie aan.

Elke casus pak je met een onderzoekende blik en vooral veel creativiteit en lef aan. Je bent in staat de brede zorgvraag te duiden en direct om te zetten in bijbehorende acties. Je bent een generalist en beschikt over een brede deskundigheid op het gebied van jeugdhulp. Je werkt altijd vanuit een duidelijke visie en en onderbouwde methodiek en verstrekt pro-actief informatie, tips en advies. Daarnaast ben je in staat de werkwijze en grondbeginselen van LCC in korte tijd eigen te maken.

Voor jou is het vanzelfsprekend om voortdurend bezig te blijven met je eigen ontwikkeling: je stopt nooit met leren! In deze functie ga je aan de slag in een team dat bestaat uit professionals met allemaal hun eigen specialisme. Je werkt samen continu aan het vergroten van jullie deskundigheid en aan het verbeteren van de uniformiteit in de vraagverheldering/methodieken. Intercollegiale coaching is dan ook een manier van samenwerken die bij je past.

In deze functie handel je lichte, enkelvoudige hulpvragen zelfstandig af. Je werkzaamheden bestaan uit het bieden van intensieve ondersteuning, activeren van de Eigen Kracht en casusregie. Je werkt vanaf het eerste moment actief mee aan het wegwerken van wachtlijsten (indien hier sprake van is), verstrekt (opvoed)advies en maakt rapportages en gezinsplannen. Daarnaast geef je inhoudelijk advies bij het toewijzen van specialistische hulp op productniveau via zorg in natura of PGB.

Functie eisen

• Je hebt actuele kennis van (ortho)pedagogiek en ontwikkelings psychologie. (HBO-niveau)
• Je hebt minimaal 1-2 jaar ervaring in het werken met gezinnen met complexe opvoedvragen.
• Je hebt ervaring met systeemgericht werken met competentie verhogende strategieën.
Je hebt ervaring met netwerkgericht werken, het maken van risico-taxaties en het opstellen van veiligheidsplannen en het uitvoeren van deze methodieken/interventies.
Je bent (voor)geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Voor een korte kennismaking kun je onze website bezoeken om een indruk te krijgen van LCC. (Let wel, achter de schermen wordt momenteel gewerkt aan een update): www.lifestylecareconcept.nl

Wat biedt LCC jou?

Een werkomgeving waar je tot groeit en ontwikkeling komt en alle aandacht is voor samenwerking;
Ondersteuning en advies in je werk;
Kennismaking met de ROB-methode;
Een plek waar je kunt doorgroeien naar een betaalde functie.
Persoonlijke begeleiding. Wij denken graag met je mee over je loopbaan. Wij geloven namelijk dat je alleen in een passend werkklimaat het beste uit jezelf naar boven haalt en écht vooruit komt.

Ben jij die stevig onderbouwde ambulant hulpverlener die wij zoeken? En heb jij zin om direct aan de slag te gaan? Stuur dan je CV met motivatiebrief naar info@lifestylecc.nl.
Of neem contact op met mevrouw P. Rombouts Tel 076-5317771.

Lifestyle Care Concept Vacature voor een ondernemend Manager back office/ tolk!

Verleg je grenzen en pak de uitdaging. Ben jij die professional die wij zoeken, met een houding die wordt gekenmerkt door trots, lef, ondernemerschap, leiderschap, initiatief en alertheid op persoonlijke groei? Lees dan verder! En wie weet vervul jij straks deze mooie functie die ertoe doet.

Wat ga je doen?
Als manager backoffice geef je dagelijkse leiding aan twee administratieve medewerkers en ben je verantwoordelijk voor de backoffice. Op de eerste van iedere maand heb je management overleg (MO) met de directie waarbij maandoverzichten bespreekt van de backoffice. De directie geeft feedback over ontwikkelingen in het netwerk van LCC, zodat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen die jouw functie betreffen.

Je durft je backoffice collega’s te coachen en voelt je verantwoordelijk voor hun ontwikkeling.
Je pakt ad hoc verzoeken goed op of delegeert deze, en weet hoofd- van bijzaak te onderscheiden.
Je gebruikt je gezond verstand en doorgrondt allerlei digitale systemen vlot.
Gaat iets boven je pet? Dan heb je genoeg lef om duidelijkheid te scheppen door te spreken met de directie. Je takenlijst wisselt élke dag, maar je bent grotendeels bezig met Leiding geven aan en coachen van je Back Office medewerkers.In overleg met de directie maak je een selectie van taken die jij kunt delegeren en taken die je kunt behouden.

Je medewerkers ondersteunen jou met:
Registratiewerkzaamheden van aanmelding tot uitschrijving; Verzamelen van administratieve cliëntgegevens conform de daarvoor geldende regels;
(Zelf ben je) aanspreekpunt voor ambulante hulpverleners t.a.v. alle registratie aspecten, ondersteunt en faciliteert hen daarbij en voert administratieve ondersteuning tijdens overleggen, zoals verslaglegging;
Alle voorkomende secretariële en (financiële) administratieve taken ter ondersteuning van het primair proces (client gegevens verwerken en declaraties invoeren);
Werkzaamheden worden binnen richtlijnen verricht, waarbij naar eigen inzicht de werkwijze, prioriteitstelling en voortgangsbewaking plaatsvindt;
Daarnaast is overleg met de directie belangrijk in de prioriteitstelling;
Je ziet toe op het beheer van de mailbox van het secretariaat inclusief alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden;
Het beheer dossiers en archief.

Proactief signaleer je richting medewerker of leidinggevende t.a.v. knelpunten in processen/registratie en je levert een bijdrage ter verbetering.
Je delegeert of neemt soms waar voor de frontoffice, waarbij het aannemen en verwerken van telefonische contacten de prioriteit heeft (indien nodig).
Je tolkt (fysiek of van achter je bureau) voor speciale doelgroepen die hulp vragen bij LCC.

Wat bieden wij jou?
Een mooie, afwisselende job in een ambitieuse organisatie met volop ontwikkelingsmogelijkheden. Een salaris overeenkomstig jou kwaliteiten en ervaring. Een tegemoetkoming in de reiskosten.

Nieuwsgierig geworden?
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Radj of Buwalda op 0624988819.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.