vervolg start

Er werd gevraagd wat ik anders deed om deze score te onderbouwen. Mijn antwoord was simpel: ik beheers sinds 1990 ‘Motiverende Gespreksvoering’ en pas dit toe in het werken met mensen om gedragsverandering te bereiken. In essentie dans ik met weerstanden mee om uiteindelijk samen doelen te behalen die daarvoor niet haalbaar leken. Deze techniek heb ik jaren daarna nog met succes kunnen toepassen bij mensen die onder invloed delicten pleegden (Taakstraf Alcohol Delinquenten), bij gedetineerden (Cognitieve Vaardigheidstraining) en in de Jeugdzorg.

Naast mijn werk was ik vaak bezig met het aanmoedigen en helpen van mensen in mijn directe omgeving om uit hun eigen benarde situatie te komen. Simpelweg door hen al vragend zelf antwoorden te laten zoeken en vinden voor vragen en lastige situaties waar ze mee worstelden. En ze gingen hiermee met succes aan de slag. Mijn kracht putte ik uit een gezonde levensstijl met als basis ‘meditatie’.

Vrienden, collegae en anderen in mijn omgeving vroegen me vaak waarom ik niet voor mezelf ging beginnen. Na 15 jaar ervaring in de uitvoering (waaronder Jeugdhulpverlening, Jeugdzorg, William Schrikker Groep, Verslavingsreclassering) heb ik nu de stap gezet om Samen met Han, Deli en Francis Lifestyle Care Concept vorm te geven. Vanuit het besef dat ons denken het krachtigste gereedschap en het snelste voertuig is dat bestaat in de mens en zelfs kan reiken tot ver buiten de grenzen van ons kunnen, weet ik dat deze kracht als potentie kan dienen om de mens sterker te doen staan in zijn omgeving.

Bij hulpbehoefenden doen wij als professional vaak bewust een stapje terug. De klant krijgt dan de kans om zelf met oplossingen te komen die passen in zijn belevingswereld en aansluit bij zijn noden. Er is ruimte om zijn eigen leven te leiden en zijn eigen regie te voeren. En op momenten dat ondersteuning nodig is, doet de professional een stapje naar voren en biedt wederom wat extra ondersteuning. Dit aanvoelen en inschatten of er een stapje vooruit of achteruit gezet moet worden, is ‘maatwerk’. Het is een voortdurend proces van afstemmen en bijsturen waarbij onze clienten tot het besef komen dat goede tijden een rustperiode is tussen twee zorgperiodes. Een zorg of een probleem zien wij als een uitdaging om tot groei en ontwikkeling te komen, zo ook onze clienten.

Ik ben er heilig van overtuigd dat voor iedereen die bij zijn krachten kan komen en deze kan aanwenden, er geen wonderen meer bestaan. Dit hebben wij allen wel eens mogen ervaren. U kunt het! “Een gezonde geest in een gezond lichaam.”

Han, Deli & Francis.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.