Waar is lifestyle care concept op gebaseerd?

Waar is Lifestyle Care Concept op gebaseerd?

 

Redenerend vanuit de basisbehoeften van de mens (volgens Maslow) streven wij constant naar het vervullen en in balans brengen van deze behoeften. Ieder individu geeft op zijn eigen persoonlijke manier prioriteit aan de piramide en de volgorde. ‘Transcendentale behoefte’ staat aan de top van de piramide. Vanuit de behoefte van innerlijke rust is dit niet onbegrijpelijk.

Iedereen zal zich kunnen herkennen in deze behoeften en weet waar de leemtes zitten. Bij een te groot verschil tussen een behoefte en het realiseren ervan, is de persoon veelal uit balans en gevoelig voor eerdergenoemde invloeden op zijn/ haar gezondheid.

Het Lifestyle Care Concept programma is erop gericht om de afstand tussen een behoefte en het realiseren ervan te verkleinen.

De basisbehoeften volgens Maslow:basisbehoeften
  1. Primaire biologische behoeften, ook wel fysieke behoeften zoals eten, drinken en onderdak.
  2. Bestaanszekerheid; behoefte aan lichamelijke veiligheid.
  3. Sociale zekerheid; ergens bij horen, saamhorigheid, liefde.
  4. Erkenning; zelf-imago, reputatie, eigendunk en zelfrespect.
  5. Zelfactualisatie; zelfverwezenlijking, doen wat je roeping is.
  6. Transcendentale ontplooiing; behoefte aan ultieme zingeving. Wat doe ik hier? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen? En de behoefte aan innerlijke rust.
Onze doelstelling

Met LCC 01 willen wij mensen inzicht verschaffen in hun huidige leefstijl (op alle leefgebieden). Daarnaast willen wij hen Psychosociale Intensieve Therapeutische hulpverlening bieden in transformatiestappen naar een voor het individu (partner en gezinsleden) acceptabele situatie door:

  1. Het inzetten van het Lifestyle Care Concept 01 programma;
  2. Het motiveren van de deelnemer tijdens het PIT-care traject;
  3. Bereikbaar te zijn en blijven voor de klant.

Met Lifestyle Care Concept 01 krijgt de deelnemer een sluitend hulpverleningspakket, dat volledig is afgestemd op zijn/haar specifieke behoeften.
Alle diensten van LCC zijn gebundeld in 6 groepen:
1. psychosociale therapie
2. mutiproblem therapie (hierbij ligt de focus op het centrum van de problematiek)
3. interculturele hulpverlening (tussen ouders en bijvoorbeeld instellingen als Bureau Jeugdzorg, Jeugdformaat, school etc.)
4. cognitieve groepstherapie
5. integrale groepstherapie
6. diverse trainingen (sociale- en cognitieve vaardigheid, assertiviteit).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.