Voor wie is lifestyle care concept bedoeld?

Voor wie is Lifestyle Care Concept bedoeld?

 

Bijzonder: Lifestyle Care Concept is (afhankelijk van de hulpvraag) primair kortdurend.

Lifestyle Care Concept is speciaal ontwikkeld voor mensen – individuen, jeugdigen, volwassenen, ouderen/ bejaarden, koppels, gezinnen en expats– die psychosociale problemen ervaren die hun dagelijks functioneren belemmeren en in (korte) tijd hun situatie weer op de rails willen krijgen. Daarnaast voldoen zij aan één of meerdere van onderstaande kenmerken:

 • Ze hebben wel de zorgverzekering/ middelen, maar weinig tijd;
 • Ze willen om wat voor reden (bijvoorbeeld wachtlijsten) dan ook geen gebruik maken van andere voorzieningen;
 • Ze ervaren psychische en/of psychosomatische klachten ontstaan door stress in werk- of privésituatie zoals stressklachten, hyperventilatie, angsten, slapeloosheid, overspannenheid of burn-out;
 • Ze hebben een laag zelfbeeld, onzekerheid, faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, gebrek aan assertiviteit;
 • Ze willen voorkomen dat hun situatie verergerd (preventief), of willen spoedig van hun klachten af en verder met hun dagelijks functioneren (curatief);
 • Ze worden door de psychosociale problematiek (ernstig) belemmerd in hun functioneren;
 • Ze hebben het gevoel dat ze overal alleen voor staan, of zoeken soms alleen een luisterend ‘oor’;
 • Ze doorleven om wat voor reden dan ook hele nare (traumatische) ervaringen;
 • Ze zijn om wat voor reden dan ook (diep) ongelukkig en/of gaan eenzaam door het leven.
 • Senioren die thuis of in een intramurale voorziening verblijven en gebukt gaan onder: verbondenheid met het gezin (dreigen) kwijt raken, verlies van partner, kind, familie op afstand of geen familie meer hebben en hierdoor (dreigen te) vereenzamen dan wel in verdriet verzonken raken.
 • Zorgmijders in het algemeen en binnen Jeugd en Gezin en de Raad voor de Kinderbescherming in het bijzonder.
 • Ouders ervaren een hoge druk vanwege hun HSP/HB kind(eren) en zoeken naar wegen om de druk te verlagen: gezins- (kind)begeleiding waarbij omgaan met de cirkel van overprikkeling centraal staat.
 • (LVB) ouders en kinderen die in de opvoeding vast (dreigen te) lopen.
 • Ouders en of kinderen die hulp/ begeleiding nodig hebben vanwege autisme.
 • Er is sprake van dreigende uitval op de werkvloer vanwege (geestelijke) overbelasting. Tevens kan er bemiddeling en of ondersteuning nodig zijn bij het re-integreren.
 • Er is bemiddeling, begeleiding (of training) en of ondersteuning nodig bij: echtscheiding, kind-echtscheidingsplan, ouderschapsplan om de kinderen veilig te stellen en te houden, tussen jeugdzorg en ouders, werknemer en werkgever bij (dreigend-) ontslag, kinderen die meervoudige belemmeringen in hun functioneren ervaren.

image001

LCC is lid van de NFG, en is verplicht om dossiers bij te houden.

Niets van de inhoud van het clientendossier zal aan derden doorgegeven worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. Indien het welzijn van anderen ernstig geschaad zou worden indien er gezwegen zou worden, zal hiervan afgeweken worden met instemming van autoriteiten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.