WIE ZIJN WIJ

shutterstock_84707527

Een gezonde geest in een gezond lichaam –

‘Mens sana in corpore sano’

Wat onderscheid LCC

Mens sana in corpore sano (Latijn) betekent ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’. Het is een vaak aangehaald citaat uit één van de satiren (Satire X) van de Romeinse dichter Juvenalis. Dit citaat komt uit de volledige zin ‘Orandum est ut sit mens sana in corpore sano,’ wat zoveel betekent als ‘Een mens moet bidden voor een gezonde geest in een gezond lichaam.’ Ik ben ervan overtuigd dat een gezond verstand, goed luisteren naar jezelf en de juiste beslissingen nemen op het juiste moment de sleutel is tot ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’.

Wat onderscheidt ons van andere zorgaanbieders?

De medeoprichter van LCC heeft jaren ervaring opgedaan in de jeugdhulpverlening en daarnaast diverse cognitievegedragstrainingen aan volwassenen gegeven. Veel organisaties werken tijdens kantooruren en zijn na 17:00 veelal niet meer te bereiken. De druk binnen een gezinssituatie kan juist in deze uren opvoeren of in het weekend. Ouders zitten dan vaak met de handen in het haar als het gaat op de gedragsproblemen van hun kind. Dat is de reden dat LCC tot 20:00 uur beschikbaar is en in noodgevallen in het weekend.
In de reguliere hulpverlening komt het vaak voor dat meedere hulpverleners in een gezin betrokken zijn. Dit maakt het op termijn lastig om lijnen te overzien. Voor ouders en het kind is het fijn om één plan, één hulpverlener te hebben voor één gezin. De voordelen hiervan vertalen zich terug in efficiënt werken en korte lijnen. Hiermee behouden ouders overzicht in de hulpverlening in al haar aspecten.
Mensen die vastlopen met zichzelf en/of hun omgeving. Het is van alle (leef)tijden, achtergronden en milieus. Belangrijk is dat ze snel en adequaat worden geholpen. Hiervoor wordt onder andere bij multiproblem gezinnen gebruik gemaakt van een screening instrument zelfredzaamheid (krachten analyse). Alle 11 leefgebieden worden onder de loep genomen om een inschatting hiervan te maken. Tevens is er aandacht voor kind- en ouder-kind factoren die de ontwikkeling van het kind beïnvloeden. Beide methoden vormen uitgangspunt voor een efficiënte en doelgerichte aanpak om snel tot de kern te komen en een effectieve begeleiding te mogen bieden.
Onze cliënten waarderen de persoonlijke manier van benaderen, inzet, enthousiasme en vermogen om out-of-the box te denken.
LCC gaat zelfs een stap verder. De hulpverlening gaat vaak samen met aandacht voor de zelfredzaamheid op andere leefgebieden, waar de geestelijke toestand mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan adviezen en ondersteuning bij correspondentie met derden, bemiddeling tussen cliënt en derden en belangenbehartiging op locatie.

Daar waar LCC een deel van de oplossing is, wordt samengewerkt met externe partijen (Veilig Thuis, Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming, psychologen, behandelaren, HSP/HB deskundigen en andere zorgaanbieders) om tot een sluitende aanpak van het zorgaanbod te komen.

Wie zijn wij

LCC is een groeiende zorgaanbieder met de hoofdvestiging in Breda met het werkgebied in regio Breda, Zoetermeer en Den Haag die is opgericht voor met name mensen die vanuit hun eigen kracht willen en kunnen werken aan de verbetering van hun eigen leefsituatie. LCC voorziet in het klimaat om dat te kunnen bereiken. De medewerkers voldoen aan de standaard hoge eisen voor uitoefening van hetgeen LCC voor staat.

De mens is in staat bij zijn denken te komen en deze aan te wenden om zijn eigen bestaan vorm en inhoud te geven. “Het denken van de mens is krachtiger dan het krachtigste instrument, sneller dan het licht en komt daar waar zelfs water zich niet begeeft”. U bent in staat greep te krijgen op uw leven.

Neem gerust contact op met ons als u vragen heeft of gewoon voor een oriënterend gesprek. Vul de velden rechts van deze tekst in en stuur ons de mail. Wij zullen uw vragen zorgvuldig beantwoorden (info@lifestylecc.nl).

Bezoek- en correspondentieadres LCC:
Diepenhorstlaan 2
2288 EW Rijswijk
Tel. 0624988819 tot 16:00 uur
Tel. 0614991230 (als het niet kan wachten)

Lifestyle Care Concept is er voor U.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.